Wpb 25 mei 2018                                                                                                                                                             
Geachte lezer,


De Wpb (Wet bescherming persoonsgegevens) is op 1 september 2001 in werking getreden, en gaat op 25 mei 2018 van start. De wet is een uitwerking van de Europese privacyrichtlijn en beslaat het gehele proces van gegevensverwerking. http://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Het bestuur van British. American. Re-enactment heeft aan al zijn betalende leden/ donateurs / vrijwilligers het Protocol "Omgang met en bescherming persoonsgegevens" intern kenbaar gemaakt.


Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur van British. American. Re-enactment.

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Comments